1 review

Introduction

Hi, my name is Linh and I am from Hanoi, Vietnam. Currently, I am a student at Tokyo International University and my major is Business Economics. I can speak Vietnamese, English, Japanese (not well) and a little bit Russian. I have experience babysitting my nephews when my sister was not at home and my job was to feed them, play with them and put them to bed. Moreover, I also participated in a volunteer organization that was operated to support disabled children so I also have experience playing with disabled children for 2 months. I really love playing with kids, therefore I am looking forward to having the opportunity to look after your children.

Xin chào, tôi tên là Linh và hiện tại tôi là học sinh năm 2 của trường đại học quốc tế Tokyo. Tôi có thể nói tiếng Anh, tiếng Nhật và 1 chút tiếng Nga. Tôi đã có kinh nghiệm chơi với trẻ con vì mẹ tôi mở một trường mầm non ở Vietnam và tôi thường đến đó để chơi với học sinh của mẹ. Ngoài ra, tôi cũng từng tham gia một chương trình tình nguyện đến thăm, gặp gỡ và chơi cùng với các e nhỏ khuyết tật và giúp đỡ các em. Vì thế, tôi khá hứng thú với công việc chơi và chăm sóc trẻ con.

Experience

Playing with kindergarten kids
Participate in a volunteer project to play with disabled children

Comfortable caring for

Children

 • 4 - 6 years old
 • 7 - 11 years old
 • 12+ years old
2 Children

Skills & Services

Languages

 • English
Vietnamese

Services

 • Pick up children from
 • Light Housekeeping
 • Cooking/Meal Preparation
 • Care with foreign language
 • Homework help
 • Events
 • Travel

Availability

 
6am - 9am
9am - 12pm
12pm - 3pm
3pm - 6pm
6pm - 9pm
9pm - 12am
12am - 6am
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
This schedule may not be up-to-date.

Reviews

5
Your rating: 5

Linh was so very sweet during the entire interview process. We think she'd make a great babysitter!

Find the best babysitter for your family today!